תשלומי מיסים בישראל

Posted Leave a commentPosted in מיסים

מי משלם מיסים בישראל? תשלומי מיסים בישראל הם חובה ועל כל אדם במדינה לשלם את המיסים שלו גם עצמאיים וגם שכרים משלמים מסים. אנחנו נדבר כאן רק על המיסים שמשלמים העצמאיים. בין העצמאיים יש כאלה שרשומים כעוסק פטור אלה בדרך כלל עצמאים שההכנסה שלהם עדיין נמוכה והם פטורים מתשלום מע”מ אבל גם לא יכולים להזדכות […]