המיסים שמשלמים עצמאיים בישראל

Posted 4 CommentsPosted in מיסים

המיסים שמשלמים עצמאיים בישראל במדינת ישראל יש חובת תשלום מיסים על מגזרים שונים ואוכלוסיות שונות. גם עצמאיים וגם שכרים משלמים מס. אנחנו נדבר כאן רק על המיסים שמשלמים עצמאיים בישראל בין העצמאיים יש כאלה שהם רשומים כעוסק פטור אלה בדרך כלל עצמאים שההכנסה שלהם עדיין נמוכה הם פטורים מתשלום מע”מ אבל גם לא יכולים להזדכות […]